info
Đầu tư trách nhiệm. Đầu tư trách nhiệm.Đầu tư trách nhiệm.CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 76.14% nhà đầu tư bán lẻ mất tiền với nhà cung cấp này. Hãy cân nhắc xem bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho những rủi ro khôngCFD và Spread Betting là các công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 79.83% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD và Spread Betting với nhà cung cấp này . Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD và Spread Betting và có đủ khả năng chấp nhận nguy cơ mất tiền cao hay không.
Đầu tư trách nhiệm: Giao dịch CFD có liên quan đến rủi ro.

bằng cấp, quy chế và hội viên kì cựu

Để xây dựng và củng cố tính minh bạch, chúng tôi thiết lập các tiêu chuẩn an toàn cao nhất cho các quỹ của khách hàng. Vì lý do này, tất cả các quỹ của khách hàng được bảo hiểm trong các ngân hàng quốc tế lớn và được tách biệt hoàn toàn khỏi các quỹ của chính công ty.

Cơ quan quản lý tài chính (FCA)

FxPro UK Limited được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan quản lý tài chính ( số đăng ký 509956 ) . FCA là cơ quan phi chính phủ hàng đầu và độc lập được trao quyền theo luật định của Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính của Anh năm 2000. Mục tiêu chính của FCA bao gồm: bảo vệ người tiêu dùng, cải thiện mức độ toàn vẹn trong hệ thống tài chính và thúc đẩy cạnh tranh với lợi ích của người tiêu dùng trong tâm trí.

Chương trình bồi thường dịch vụ tài chính

FxPro UK Limited là thành viên của Tổ chức bồi thường dịch vụ tài chính (FSCS). FSCS có hiệu lực sau Đạo luật Financial Services and Markets năm 2000 và bao gồm các khách hàng của các công ty dịch vụ tài chính do Anh điều hành. Bất kỳ khiếu nại nào được thực hiện đối với họ. Chương trình bảo đảm tiền gửi của khách hàng lên đến 85.000 bảng cho mỗi khách hàng. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại www.fscs.org.uk.

Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Síp (CySEC)

FxPro Financial Services Ltd được ủy quyền và quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp ( số giấy phép 078/07 ), cơ quan giám sát và quản lý cho các công ty dịch vụ đầu tư tại Síp. CySEC là thành viên của Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA).

FxPro có giấy phép CySEC xuyên biên giới, cho phép cung cấp các dịch vụ đầu tư và hỗ trợ. Chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các quy định của EU và địa phương như Định hướng Công cụ Tài chính thị trường thuộc Liên Minh Châu Âu (MIFID II) và Luật quy định thị trường, hoạt động và dịch vụ đầu từ của Síp năm 2017 Luật 87 (I)/2017.

Quỹ bồi thường nhà đầu tư

FxPro Financial Services Limited là thành viên của Quỹ Bồi thường Nhà đầu tư. Mục tiêu của ICF là bảo đảm mọi khiếu nại của khách hàng được bảo hiểm chống lại các thành viên của Quỹ và bồi thường cho khách hàng được bảo hiểm đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ sự cố của một thành viên của Quỹ trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình cho dù nghĩa vụ phát sinh từ pháp luật, thỏa thuận khách hàng hoặc từ hành vi sai trái trên một phần của thành viên Quỹ.

Ban Dịch vụ Tài chính (FSB)

FxPro Financial Services Limited được ủy quyền và quản lý bởi Ban Dịch vụ Tài chính Nam Phi ( số ủy quyền 45052 ). FSB là cơ quan giám sát và quản lý độc lập cho ngành dịch vụ phi ngân hàng ở Nam Phi.

Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB)

FxPro Global Markets Limited được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán Bahamas ( giấy phép số. SIA-F184 ).

eu
MIFID II

Chỉ thị MIFID II 2014/65 / EU có hiệu lực vào ngày 3 tháng 1 năm 2018 để tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và cải thiện chức năng của các thị trường tài chính giúp họ hoạt động hiệu quả, linh hoạt và minh bạch hơn. Chỉ thị đã được thông qua tại Síp qua Dịch vụ Đầu tư, Hoạt động của Síp và Luật Thị trường Quy định năm 2017 (Luật 87 (I) / 2017).

Các mục tiêu chính của Chỉ thị thị trường về Công cụ tài chính của Liên minh châu Âu (MiFID II) là: nâng cao hiệu quả, tăng tính minh bạch tài chính, thúc đẩy cạnh tranh và bảo vệ hiệu quả người tiêu dùng. MiFID II cũng cho phép các công ty đầu tư cung cấp các dịch vụ đầu tư và phụ trợ trong lãnh thổ của một quốc gia thành viên khác và / hoặc quốc gia thứ ba, miễn là các dịch vụ đó được ủy quyền của công ty đầu tư.

Giảm thiểu rủi ro đối tác

FxPro hợp tác với một số tổ chức ngân hàng lớn như Ngân hàng Barclays PLC, Julius Baer và Ngân hàng Hoàng gia Scotland. Các giới hạn nội bộ đảm bảo đa dạng hóa quỹ khách hàng giữa các ngân hàng trong khi rủi ro tín dụng được theo dõi thường xuyên. Quỹ của khách hàng chỉ được giữ ở các khu vực pháp lý, nơi sự phân chia các quỹ của khách hàng được hỗ trợ bởi khung pháp lý địa phương.

Bảo vệ số dư

FxPro cung cấp Bảo vệ số dư âm cho tất cả các khách hàng như là một phần của Thỏa thuận khách hàng. Chúng tôi cam kết một chính sách nghiêm ngặt đảm bảo rằng khách hàng không bao giờ có thể mất nhiều hơn tổng số tiền gửi của họ.

Bảo vệ quỹ khách hàng

FxPro đáp ứng các yêu cầu pháp lý sau đây liên quan đến quỹ của khách hàng:

Phân chia các quỹ

Tất cả các quỹ của khách hàng gửi bằng FxPro được tách biệt hoàn toàn khỏi các quỹ của chính công ty và được giữ trong các tài khoản ngân hàng riêng biệt. Điều này đảm bảo rằng các quỹ thuộc về khách hàng không thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Báo cáo tài chính của chúng tôi được kiểm toán bởi PWC, một công ty kiểm toán tài chính hàng đầu thế giới, đảm bảo rằng các hoạt động của chúng tôi được thực hiện theo các tiêu chuẩn cao nhất có thể.

Bảo vệ nhà đầu tư

FxPro UK Limited là thành viên của Chương trình bồi thường dịch vụ tài chính (FSCS) và FxPro Financial Services Limited là thành viên của Quỹ bồi thường nhà đầu tư (ICF). Điều kiện đủ để được bồi thường tùy thuộc vào thông tin và bản chất của khiếu nại. Vui lòng tham khảo tài liệu pháp lý của chúng tôi và chính sách bồi thường để biết thêm chi tiết.

FxPro’s online trading platforms have been selected for their reliability, security and speed. By combining what we believe to be the industry's best trading platforms with our client centric business model, we offer our traders the opportunity to benefit from rapid execution and professional trading conditions in an environment of fairness and transparency.
Bắt đầu giao dịch ngay hoặc làdùng thử tài khoản Demo