Phí hoa hồng và phí qua đêm FxPro

Phí hoa hồng bị tính

Các khách hàng của FxPro bị tính phí hoa hồng đối với các cặp ngoại hối và kim loại giao ngay trên nền tảng FxPro cTrader. Với các loại tiền tệ khác USD, con số này được chuyển đổi sang loại tiền tệ tương ứng.

Phí hoa hồng được tính như sau:
Hoa hồng mỗi bên
=
Độ lớn giao dịch dựa trên loại tiền gốc
/
Tỷ giá chuyển đổi USD: X 45$/ 1 triệu USD được giao dịch
/
Tỷ giá hối đoái của tài khoản
Bước giá 1

Quy đổi độ lớn giao dịch từ tiền gốc sang USD

100,000 GBP X 1.3110 (GBPUSD Tỉ giá) = 131,100 USD
Bước giá 2

Tính phí hoa hồng bằng USD(45$/ 1 triệu USD được giao dịch)

131,100 USD X 0.000045 = 5.90 USD
Bước giá 3

Chuyển đổi phí hoa hồng từ USD đến EUR (Loại tiền tệ của tài khoản)

5.90 USD / 1.1685 (EURUSD Tỉ giá) = 5.05 EUR
Phí hoa hồng phát sinh khi mở và đóng lệnh = 5.05 EUR.
Phí qua đêm

Các khoản phí qua đêm/đáo hạn phát sinh khi lệnh được mở qua đêm, để phản ánh chi phí cấp vốn cho (các) giao dịch của bạn. Phí qua đêm được tính tự động vào lúc 21:59 (giờ Anh) cho tài khoản của khách hàng và được quy đổi sang loại tiền tệ của tài khoản. Phí qua đêm được tính một lần mỗi ngày trong tuần, ngoại trừ thứ Sáu,nó được tính gấp 3 lần cho cuối tuần (thứ sáu - thứ hai).

Không áp dụng phí qua đêm đối với tài khoản miễn phí qua đêm (swap-free account). Khoản phí hoa hồng sẽ phát sinh, bạn có thể tìm thêm chi tiết khi liên hệ với chúng tôi .

Hoa hồng được thêm vào khi mở lệnh và xuất hiện sau khi đóng lệnh.

Phí qua đêm trên Ngoại hối

Đối với các cặp ngoại tệ, chi phí hoặc thu nhập được tính là chênh lệch lãi suất giữa lãi suất tiền gửi tiếp theo (TNDR) của 2 loại tiền tệ được đề cập, cộng với hoa hồng tính cho Công ty mà lệnh được giữ và tùy thuộc vào loại lệnh(Mua/Bán). Khách hàng có thể được cộng hoặc trừ phí qua đêm, do đó có khả năng đảo chiều dương hoặc âm, tương ứng. Một số sản phẩm có thể có giá trị đáo hạn âm ở cả hai bên do hoa hồng được cộng vào chênh lệch lãi suất qua đêm của hai loại tiền tệ.

Phí qua đêm với Hợp đồng tương lai, cổ phiếu, chỉ số giao ngay và kim loại giao ngay

Đối với Hợp đồng tương lai,cổ phiếu,Chỉ số giao ngay và kim loại giao ngay, các khoản phí qua đêm dựa trên lãi suất tiền gửi tiếp theo (TNDR) của loại tiền tệ báo giá trong sản phẩm bạn giao dịch, cộng với hoa hồng do Công ty tính trên lệnh mua hoặc trừ đi phí hoa hồng của Công ty với các lệnh bán.

Công thức được sử dụng để tính phí qua đêm cho các cặp Forex là:
Phí qua đêm = (Giá trị Pip * Tỷ lệ qua đêm * Số đêm) / 10

• Kích thước lot của tất cả các cặp ngoại hối là 100.000;

• Giá trị Pip cho tất cả các cặp ngoại hối là 10 loại tiền tệ yết giá(đứng sau), ngoại trừ các cặp JPY, HUF & THB là 1000, và cặp RUB & CZK là 100

• Chúng tôi chia cho 10 vì phí qua đêm được tính bằng xu và;

• Phí qua đêm ngày thứ Sáu được tính 3 lần vào tài khoản cho cuối tuần.

Công thức được sử dụng để tính phí qua đêm cho các sản phẩm CFDs khác là:
Phí qua đêm = Kích thước lot * Tỷ lệ qua đêm * Số đêm
Công cụ tính toán chi phí

Các máy tính chi phí có thể được sử dụng để tính toán các khoản phí hàng quý của mỗi sản phẩm chúng tôi cung cấp, tùy chỉnh theo giao dịch của bạn. Trước khi sử dụng máy tính chi phí bên dưới, vui lòng xem qua ví dụ sau để điền chính xác các trường bắt buộc.

Ví dụ:
Bạn đã gửi 10.000 Euro và chọn loại tiền tệ là Euro, Bạn thường mở 1 lot EURUSD, bạn giữ vị trí của bạn mở trung bình trong 1 ngày và giao dịch trung bình 5 lần mỗi quý.
Lưu ý: Trong trường hợp tài khoản tiền tệ của bạn khác với đơn vị tiền tệ mà bạn gửi tiền, vui lòng nhập số tiền đầu tư được quy đổi bằng đơn vị tiền tệ trong tài khoản của bạn.
Bạn sẽ điền vào các trường như sau:
  • Nhập số tiền đầu tư của bạn: 10.000
  • Tiền tệ tài khoản: EUR
  • Chọn công cụ CFD: EURUSD
  • Kích thước thương mại (Theo đơn vị): 100,000
  • Bạn sẽ giao dịch bao nhiêu lần trong một quý: 5
  • Bao nhiêu ngày vị trí của bạn sẽ vẫn mở: 1
  • Chọn loại lệnh: Để tính chi phí đi dài, chọn “Mua/Dài”, để tính toán chi phí đi ngắn chọn “Bán/Ngắn”
  • Để có được kết quả cuối cùng, nhấp vào "Tính toán
Công cụ tính toán chi phí
Bạn có câu hỏi về cách tính hoa hồng và phí qua đêm?
Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng 5 của chúng tôi