info
Đầu tư trách nhiệm. Đầu tư trách nhiệm.Đầu tư trách nhiệm.CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 76.14% nhà đầu tư bán lẻ mất tiền với nhà cung cấp này. Hãy cân nhắc xem bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho những rủi ro khôngCFD và Spread Betting là các công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 79.83% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD và Spread Betting với nhà cung cấp này . Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD và Spread Betting và có đủ khả năng chấp nhận nguy cơ mất tiền cao hay không.
Đầu tư trách nhiệm: Giao dịch CFD có liên quan đến rủi ro.

Đại lý thân thiết

Dưới đây, bạn có thể tìm thấy thông tin mới nhất liên quan đến bất kỳ Thỏa thuận đại lý thân thiết nào giữa FxPro và bất kỳ đối tác nào .

1. Thỏa thuận đại lý ràng buộc giữa FxPro Financial Services Ltd và Magyar Forex KFT đã chấm dứt hiệu lực từ ngày 28 tháng 1 năm 2016.

2. Thỏa thuận đại lý ràng buộc giữa FxPro Financial Services Ltd và Praxis Project Promoting Services Sales Single PersonPC - Delta Forex Group đã chấm dứt hiệu lực vào ngày 13 tháng 11 năm 2015.