ESMA quy định về cung cấp CFD

Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) đã công bố trên Tạp chí Chính thức (OJ) của EU về việc cung cấp Hợp đồng Chênh lệch (CFD) cho các nhà đầu tư lẻ sẽ có hiệu lực ngày 1/8

Các biện pháp can thiệp sản phẩm là:
Mức dừng lệnh là 50% với tất cả các nền tảng giao dịch FxPro

Từ 01/08/2018,mức dừng lệnh sẽ là 50% với tất cả các nền tảng giao dịch của FxPro và với tất cả khách hàng. Khách hàng có lệnh đang mở và mức ký quỹ từ 20-50% sẽ rất có thể bị dừng lệnh.

Vào 30/07/2018,mở 1 lot GOLDEURO giá 1070.Ký quỹ yêu cầu là 2.140EUR(2%*1*100*1.070EUR)

Cuối ngày 31/07/2018 vốn tài khoản là 856 EUR, mức ký quỹ là 40 % (= Vốn/Ký quỹ đã sử dụng*100=856/2,140*100)

With current stop out level at 20% the position will remain open since the Margin Level is Higher than 20%.Mức dừng lệnh hiện là 20%, lệnh vẫn còn vì mức ký quỹ vẫn lớn hơn 20%

Ngày 01/08/2018 mức dừng lệnh tăng lên 50% và mức ký quỹ của tài khoản nhỏ hơn ở 40%, khách hàng sẽ bị dừng lệnh.(i.e. Lệnh sẽ bị đóng).
Ký quỹ yêu cầu với lệnh đã mở trước 01/08/2018 sẽ không ảnh hưởng.

Vào 30/07/2018 mở 1 lot GOLDEURO giá 1070. Ký quỹ yêu cầu là 2.140EUR(2%*1*100*1.070EUR).

Cuối ngày 31/07/2018 vốn tài khoản là 856 EUR, mức ký quỹ là 40 % (= Vốn/Ký quỹ đã sử dụng*100=856/2,140*100)
Từ 01/08/2018, ký quỹ yêu cầu cho lệnh ngược chiều sẽ dựa trên quy định mới.
Nhà giao dịch nên đảm bảo họ có đủ dư ký quỹ trong tài khoản để mở lệnh mới theo yêu cầu ký quỹ mới.
Bảng sau thể hiện mức đòn bẩy tối đa với mỗi loại sản phẩm được áp dụng sau ngày 01/08/2018 cho khách hàng lẻ đã đăng kí với FxPro Financial Services Ltd hoặc FxPro UK Limited:
SẢN PHẨM TÀI CHÍNHĐÒN BẨY TỐI ĐA
Cặp tiền chính1:30
Cặp tiền phụ1:20
Gold, Gold oz & Gold gr1:20
Chỉ số giao ngay chính1:20
Hợp đồng chỉ số1:20
Bạc1:10
SẢN PHẨM TÀI CHÍNHĐÒN BẨY TỐI ĐA
Hợp đồng hàng hoá1:10
Hợp đồng năng lượng1:10
Năng lượng giao ngay1:10
Chỉ số giao ngay phụ1:10
Cổ phiếu Anh, Pháp, Mỹ&Đức1:5
Tiền điện tử1:2
Bạn vẫn thắc mắc về thay đổi sắp tới của ESMA?
Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng 5 của chúng tôi