FxPro Help Centre: About the Company

Khi nào và làm thế nào được trả tiền hoa hồng?

Hoa hồng được ghi có vào Vault của bạn hàng tuần. Bạn có thể sử dụng chuyển khoản ngân hàng để rút hoa hồng của bạn.
Bài viết này có hữu ích?