FxPro Help Centre: About the Company

Các văn phòng của bạn ở đâu?

Chúng tôi có văn phòng tại Vương quốc Anh, Cyprus, Bahamas và United Arab Emirates. Mỗi khu vực tài phán được quy định bởi cơ quan quản lý có liên quan ở quốc gia đó. Đây là những pháp nhân riêng biệt thuộc cùng một Tập đoàn.
Bài viết này có hữu ích?