FxPro Help Centre: Tài khoản

Tôi có thể mở một tài khoản chung không?

Để mở một tài khoản chung, mỗi người trước tiên phải mở một tài khoản giao dịch FxPro riêng và sau đó điền vào một Mẫu Yêu cầu Tài khoản Chung. Điều này có thể đạt được bằng cách liên hệ với Văn phòng Back Office của chúng tôi tại backoffice@fxpro.com.

Xin lưu ý rằng các tài khoản chung chỉ có sẵn cho các cặp vợ chồng, người thân và những người đã sống cùng nhau trong ít nhất một năm hoặc có tài khoản ngân hàng chung.

Bài viết này có hữu ích?