FxPro Help Centre: Tài khoản

Tôi có thể mở nhiều hơn một tài khoản với FxPro không?

Có, FxPro cho phép tối đa 5 tài khoản giao dịch khác nhau trên mỗi hồ sơ khách hàng. Bạn có thể mở các tài khoản giao dịch bổ sung qua FxPro Direct bằng cách đăng nhập và chọn nút 'Mở Tài khoản Giao dịch' màu xanh lá cây.
Bài viết này có hữu ích?