FxPro Help Centre: Tài khoản

Bạn cung cấp loại tài khoản nào?

Chúng tôi cung cấp một số loại tài khoản khác nhau bao gồm cTrader, MT4 thực thi lệnh thị trường, MT4 thực thi lệnh tức thì, MT4 spread cố định và MT5 thực thi lệnh thị trường. Bạn có thể thấy bảng so sánh lợi ích của các loại tài khoản và các tính năng trên trang bên dưới:
https://www.fxpro.com/trading-platforms/comparison
Theo FCA, tài khoản Spreadbetting cũng có sẵn cho các cư dân của Vương quốc Anh. Trong DFSA, chỉ có các loại tài khoản MT4 và cTrader.

Bài viết này có hữu ích?