info
Đầu tư trách nhiệm. Đầu tư trách nhiệm.Đầu tư trách nhiệm.CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 76.14% nhà đầu tư bán lẻ mất tiền với nhà cung cấp này. Hãy cân nhắc xem bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho những rủi ro khôngCFD và Spread Betting là các công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 79.83% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD và Spread Betting với nhà cung cấp này . Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD và Spread Betting và có đủ khả năng chấp nhận nguy cơ mất tiền cao hay không.
Đầu tư trách nhiệm: Giao dịch CFD có liên quan đến rủi ro.
FxPro Help Centre: Nền tảng cTrader

Làm cách nào để đóng một lệnh trên cTrader?

Để đóng lệnh, hãy nhấp vào nút ‘ Đóng ’ trong cửa sổ ‘ Đồng hồ Giao dịch’ ở cuối màn hình cTrader. Từ cửa sổ ‘ Đồng hồ giao dịch’, bạn có thể chọn đóng một lệnh hoặc đóng tất cả các lệnh đang mở bằng cách nhấp vào ‘ Đóng tất cả ’.
Bạn có thể sử dụng cài đặt QuickTrade để chọn nếu cài đặt này bị vô hiệu hóa hoặc nếu nhấp một lần hoặc nhấp đúp vào giao dịch được bật.
Bài viết này có hữu ích?