FxPro Help Centre: Nền tảng cTrader

CBot của tôi có tiếp tục hoạt động sau khi tôi đóng nền tảng cTrader không?

Để các cBots của bạn giao dịch cho bạn, máy của bạn phải đang chạy với đầu cuối cTrader của bạn. Đóng terminal cTrader của bạn sẽ khiến cBots ngừng giao dịch.

Bạn có thể đăng ký FxPro VPS (Virtual Private Server) để cBots của bạn tiếp tục giao dịch suốt ngày, bất kể thiết bị đầu cuối cTrader của bạn có mở hay không máy tính đang chạy.
Bài viết này có hữu ích?