FxPro Help Centre: FxPro Edge

Làm cách nào tôi có thể thêm nhiều tiện ích vào không gian làm việc của mình?

Bạn có thể thêm nhiều tiện ích khác để tùy chỉnh không gian làm việc của mình bằng cách nhấp vào nút '+' trên thanh công cụ bên. Các tiện ích có thể được di chuyển xung quanh, sắp xếp lại và điều chỉnh kích thước.

Widgets.jpg

Bài viết này có hữu ích?