FxPro Help Centre: FxPro Edge

Làm thế nào để tôi có thể đóng lệnh trên FxPro Edge

Để đóng một lệnh đang mở theo cách thủ công, trước tiên bạn phải đặt lệnh trong mục Vị trí/Đặt lệnh. Bạn có thể nhấp vào nút 'Đóng lệnh' (khi chức năng nhấp chuột 1 lần được kích hoạt) hoặc nhấp đúp vào lệnh và đóng lệnh từ hộp thoại xuất hiện.

Close Position

Close Position

Nếu bạn đã đặt mức dừng lỗ hoặc chốt lãi hợp lệ, lệnh đang mở của bạn sẽ được đóng khi thị trường đạt đến một trong các mức bạn đã chỉ định.

Tất cả các lệnh đã đóng sẽ xuất hiện trong mục 'Lịch sử giao dịch'

Bài viết này có hữu ích?