Đầu tư trách nhiệm. Đầu tư trách nhiệm.CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 83.39% nhà đầu tư bán lẻ mất tiền với nhà cung cấp này. Hãy cân nhắc xem bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho những rủi ro không
FxPro Help Centre: FxPro Edge

Why is the Modify position button greyed out when I try to set SL/TP for an existing order?

Điều này có thể là do bạn đã đặt mức dừng lỗ hoặc chốt lãi quá gần với giá hiện tại. Mặt khác, có thể là bạn đã đặt các mức này ở phía sai với giá hiện tại.

Xin lưu ý rằng đối với các lệnh dừng lỗ (lệnh bán) phải được đặt cao hơn giá thị trường hiện tại và các mức chốt lời phải được đặt thấp hơn giá thị trường hiện tại.

Bạn có thể xem các mức dừng tối thiểu cho mỗi nền tảng trong thông số kỹ thuật của sản phẩm: https://www.fxpro.com/trading/forex

Bài viết này có hữu ích?