Đầu tư trách nhiệm. Đầu tư trách nhiệm.CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 83.39% nhà đầu tư bán lẻ mất tiền với nhà cung cấp này. Hãy cân nhắc xem bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho những rủi ro không
FxPro Help Centre: FxPro App

Can I transfer funds using the FxPro App?

Yes, you can. To transfer funds between your accounts (e.g. your FxPro Wallet and a trading account) please follow these steps:

  • Select the “Transfer” button in the “Wallet” section
  • Choose the source and the target account
  • Specify the transfer amount
  • Tap “Transfer”

The transfer between the FxPro Wallet and your trading accounts is instant, and any currency conversions will be conducted using the current rate.

Bài viết này có hữu ích?