info
Đầu tư trách nhiệm. -riskWarning_brazilianDescriptionĐầu tư trách nhiệm.Đầu tư trách nhiệm.CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 75.54% nhà đầu tư bán lẻ mất tiền với nhà cung cấp này. Hãy cân nhắc xem bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho những rủi ro khôngCFD và Spread Betting là các công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 79.78% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD và Spread Betting với nhà cung cấp này . Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD và Spread Betting và có đủ khả năng chấp nhận nguy cơ mất tiền cao hay không.
-riskWarning_brazilianDescriptionĐầu tư trách nhiệm: Giao dịch CFD có liên quan đến rủi ro.
FxPro Help Centre: FxPro App

How can I withdraw funds using the FxPro App?

To withdraw funds from your FxPro Wallet please follow these steps:
  • Tap the “Withdrawal” button in the “Wallet” section
  • Specify the amount to withdraw
  • Select a withdrawal method
  • Tap “Withdraw”

    You may also need to follow the steps you see on the screen;

Our Client Accounting Department will receive your request and process it within 1 working day. In the event that a withdrawal request is made within 6 months from the moment of the initial deposit, Credit Card deposits will need to be refunded first, followed by PayPal deposits and then Skrill deposits. Once all deposits made via these three methods are refunded, you will be able to withdraw funds via a Bank transfer or any e-wallet method previously used to deposit. (provided your e-wallet is able to receive payments)

Bear in mind that you need to have funds available in your Wallet for withdrawal. If your funds are located in a Trading account, you will need to transfer them first to your Wallet.
Bài viết này có hữu ích?