Đầu tư trách nhiệm. Đầu tư trách nhiệm.CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 84.69% nhà đầu tư bán lẻ mất tiền với nhà cung cấp này. Hãy cân nhắc xem bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho những rủi ro không
FxPro Help Centre: FxPro App

What chart types are available?

The FxPro App features four chart types:

  • Line
  • Bar
  • Area
  • Candlesticks

To change the chart type, open the chart in full-screen mode and click on the candlestick icon.

Chart types
Bài viết này có hữu ích?