Đầu tư trách nhiệm. Đầu tư trách nhiệm.CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 83.39% nhà đầu tư bán lẻ mất tiền với nhà cung cấp này. Hãy cân nhắc xem bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho những rủi ro không
FxPro Help Centre: FXPRO DIRECT

Làm cách nào để kích hoạt lại tài khoản của tôi?

Bạn có thể yêu cầu kích hoạt lại thông qua FxPro Direct bằng cách nhấp vào mũi tên bên cạnh số tài khoản của bạn và chọn tùy chọn 'Kích hoạt lại tài khoản' . Hành động này sau đó sẽ thông báo cho nhóm BackOffice của chúng tôi bạn yêu cầu. Xin lưu ý rằng nếu tài liệu của bạn đã hết hạn, chúng tôi có thể yêu cầu các tài liệu cập nhật trước yêu cầu kích hoạt lại của bạn.
Hoặc chúng tôi có thể yêu cầu điều này cho bạn.
Tài khoản trực tiếp bị tắt sau 3 tháng không hoạt động, tuy nhiên bạn có thể kích hoạt lại chúng. Rất tiếc, bạn không thể kích hoạt lại tài khoản demo nhưng bạn có thể mở các tài khoản bổ sung qua FxPro Direct.
Lưu ý: Số dư tài khoản thực bạn thấy trong FxPro Direct trước khi kích hoạt lại có thể không chính xác, bởi vì hệ thống ghi lại số dư vào lần cuối bạn đăng nhập vào sàn giao dịch chứ không phải khi bạn đăng xuất. Do đó, các giao dịch cuối cùng bạn đã thực hiện khi bạn đăng nhập lần cuối, không được phản ánh trong số dư mà bạn thấy trong FxPro Direct. Sau khi tài khoản đã được kích hoạt lại, bạn sẽ thấy số dư chính xác.
Bài viết này có hữu ích?