Đầu tư trách nhiệm. Đầu tư trách nhiệm.CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 83.39% nhà đầu tư bán lẻ mất tiền với nhà cung cấp này. Hãy cân nhắc xem bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho những rủi ro không
FxPro Help Centre: FXPRO DIRECT

Làm cách nào để thay đổi đòn bẩy của tài khoản giao dịch của tôi?

Để thay đổi đòn bẩy của tài khoản giao dịch của bạn, hãy đăng nhập vào FxPro Direct , truy cập 'Tài khoản của tôi' , nhấp vào mũi tên bên cạnh số tài khoản của bạn và chọn 'Thay đổi đòn bẩy' từ trình đơn thả xuống.
Xin lưu ý rằng để thay đổi đòn bẩy của tài khoản giao dịch của bạn, tất cả các lệnh mở phải được đóng. Thay đổi đòn bẩy chỉ có thể được thực hiện sau mỗi 24 giờ.
Lưu ý: Mức đòn bẩy tối đa có sẵn cho bạn có thể thay đổi tùy thuộc vào thẩm quyền của bạn.
Bài viết này có hữu ích?