Đầu tư trách nhiệm. Đầu tư trách nhiệm.CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 79.28% nhà đầu tư bán lẻ mất tiền với nhà cung cấp này. Hãy cân nhắc xem bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho những rủi ro không
FxPro Help Centre: FXPRO DIRECT

Làm cách nào để tải lên tài liệu?

Để tải lên tài liệu qua FxPro Direct , hãy nhấp vào ‘Hồ sơ của tôi’ và chọn ‘Tải lên tài liệu’ . Sau đó, bạn có thể duyệt và tải lên tài liệu của mình

Sau đó, bạn sẽ nhận được thông báo rằng quá trình tải lên đang diễn ra cũng như thông báo xác nhận rằng tài liệu đã được tải lên thành công.

Khi tài liệu của bạn đã được tải lên, Phòng hồ sơ sẽ xem xét chúng theo thứ tự mà chúng được nhận.
Bài viết này có hữu ích?