FxPro Help Centre: GIAO DỊCH VÀ THỰC THI

Trượt có xảy ra trên nền tảng của bạn không?

Slippage là một phần của giao dịch và phổ biến trong thị trường ngoại hối. Nó xảy ra vào những thời điểm biến động cao hoặc thanh khoản thấp, cũng như trong các thông báo tin tức lớn hoặc trong khi phát hành các dữ liệu kinh tế quan trọng.

FxPro thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ thương nhân trước biến động thị trường và khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi từ một hệ thống quản lý thương mại tiên tiến giúp giảm thiểu nguy cơ trượt tiêu cực và đảm bảo thực hiện ở mức giá tốt nhất có sẵn.

Chúng tôi có số liệu thống kê trượt tuyệt vời mà bạn có thể xem tại đây:
https://www.fxpro.com/pricing/model
Bài viết này có hữu ích?