FxPro Help Centre: GIAO DỊCH VÀ THỰC THI

Spread thả nổi là gì?

Spread thả nổi thay đổi trong ngày, tùy thuộc vào biến động thị trường và thanh khoản có sẵn. Chúng đại diện cho giá tốt nhất và yêu cầu giá chúng tôi có thể đảm bảo từ các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi.

Lợi thế lớn nhất của spread thả nổi là bạn nhận được giá thị trường hiện tại tốt nhất tại thời điểm bạn giao dịch. Có trường hợp thấp hơn khi giao dịch trên tài khoản spread cố định. Mặt khác, chênh lệch thả nổi cũng có thể mở rộng đáng kể trước và sau khi có thông báo tin tức tác động cao và trong sự biến động của thị trường cao.
Bài viết này có hữu ích?