FxPro Help Centre: GIAO DỊCH VÀ THỰC THI

Tôi sẽ bị tính phí hoa hồng nào cho giao dịch?

Trên tài khoản MT4/MT5, FxPro Markets & Spreadbetting của chúng tôi, chúng tôi không tính phí hoa hồng trên bất kỳ công cụ nào. Bạn chỉ bị tính phí chênh lệch, trên đó chúng tôi áp dụng một khoản tiền nhỏ (cũng như mọi khoản phí hoán đổi hiện hành).
Trên nền tảng cTrader, khi giao dịch FX & Metals, phí hoa hồng là 45USD cho mỗi 1 triệu USD được giao dịch khi mở một vị trí và 45USD sau khi đóng vị thế. Tuy nhiên, chênh lệch trên cTrader thấp hơn so với các loại tài khoản khác.
Bài viết này có hữu ích?