Đầu tư trách nhiệm. Đầu tư trách nhiệm.CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 79.28% nhà đầu tư bán lẻ mất tiền với nhà cung cấp này. Hãy cân nhắc xem bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho những rủi ro không
FxPro Help Centre: GIAO DỊCH VÀ THỰC THI

CFD là gì?

Hợp đồng chênh lệch (CFDs) là các công cụ phái sinh cho phép các nhà đầu tư suy đoán về các giá trị thay đổi của một loạt các tài sản cơ bản mà không cần phải sở hữu chúng. Trong hợp đồng chênh lệch người mua và người bán đồng ý rằng người bán sẽ, khi hết hạn hợp đồng, trả cho người mua chênh lệch giữa giá trị của tài sản tại thời điểm hợp đồng được thỏa thuận và giá trị tại thời điểm hết hạn. Nếu chênh lệch âm thì người mua phải trả tiền chênh lệch cho người bán. Khi giao dịch CFDs người mua (hoặc lệnh mua) khi dự báo tăng, và bán (hoặc lệnh bán) khi dự báo giảm giá trị.
Bài viết này có hữu ích?