FxPro Help Centre: GIAO DỊCH VÀ THỰC THI

Mô hình thực hiện của FxPro là gì?

Chúng tôi là một nhà môi giới thực thi NDD cung cấp CFD trên 6 tài sản cơ bản. Chúng tôi cung cấp Thực thi thị trường trên hầu hết các loại tài khoản của chúng tôi nhưng chúng tôi cũng cung cấp tài khoản Thực thi ngay lập tức.

Chúng tôi khớp lệnh nội bộ rất nhiều đơn đặt hàng và phần còn lại của chúng tôi duy trì trong thị trường. Phần còn lại sẽ được khớp lệnh bên ngoài thị trường.

Bạn có thể đọc thêm về mô hình thực hiện của chúng tôi trên trang bên dưới:

https://www.fxpro.com/pricing/model
Bài viết này có hữu ích?