FxPro Help Centre: GIAO DỊCH VÀ THỰC THI

Sự khác nhau giữa Market và Instant execution là gì?

Với việc thực thi Instant, lệnh của bạn sẽ được thực hiện với mức giá được yêu cầu hoặc bạn sẽ nhận được báo giá lại.

Với việc thực hiện thị trường, lệnh của bạn sẽ được thực hiện theo giá thị trường tại thời điểm đó, tại VWAP (Khối lượng Giá Trung bình Trọng số)

Chúng tôi cung cấp các tài khoản MT4, MT5 và cTrader với thực thi Market, và các tài khoản Spread cố định MT4 và MT4 với thực thi Instant.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng với lệnh chờ, việc thực hiện là như nhau bất kể loại tài khoản (nghĩa là tất cả lệnh Stop được thực thi với 'thực thi thị trường' và tất cả các lệnh Limit được thực hiện với 'thực thi giới hạn'.

Bạn tìm thêm thông tin về việc thực hiện lệnh trên trang web của chúng tôi:

https://www.fxpro.com/mt4- thực hiện lệnh
Bài viết này có hữu ích?