FxPro Help Centre: VPS

Tôi nên làm gì nếu quên mật khẩu FxPro VPS?

Trong trường hợp bạn quên mật khẩu FxPro VPS, vui lòng liên hệ với support@beeksfx.com và cung cấp IP và Số cổng của bạn. Họ sẽ có thể cấp cho bạn mật khẩu mới qua email.
Bài viết này có hữu ích?