Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Giao dịch thuật toán (undefined)

Còn được gọi là giao dịch tự hoặc giao dịch hộp đen. Giao dịch thuật toán là việc sử dụng các mô hình toán học được thiết kế để tự động phản ứng với các điều kiện thị trường thay đổi theo thời gian thực, mở và đóng các vị trí theo các thông số định sẵn mà không có sự can thiệp của con người. Giao dịch thuật toán đã được các tổ chức tài chính lớn như ngân hàng đầu tư và các quỹ đầu tư áp dụng rộng rãi, nhưng gần đây đã được cung cấp cho các nhà bán lẻ thông qua các dịch vụ như Thư viện FxPro và FxPro Quant, một công cụ xây dựng chiến lược cho phép khách hàng phát triển giao dịch tự động của riêng họ các chiến lược mà không cần bất kỳ kiến thức mã hóa nào trước đây.