Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Kiếm lời chênh lệch giá (undefined)

Kiếm lời chênh lệch giá là việc thực hành thu lợi từ chênh lệch giá của hai thị trường bằng các giao dịch nổi bật tận dụng sự khác biệt giữa chúng. Ví dụ, bán một tài sản đắt đỏ trong một thị trường để mua nó ở một thị trường khác, nơi nó rẻ hơn. Về cơ bản, kết quả chênh lệch giá từ sự thiếu hiệu quả về giá và đã trở thành vô cùng khó khăn cho các nhà giao dịch cá nhân khai thác. Điều này là do các tổ chức tài chính lớn sử dụng các chương trình giao dịch thuật toán tiên tiến được thiết kế để quét thị trường vì những sự thiếu hiệu quả này và nhanh chóng tận dụng chúng.