Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Phiên Châu Á (undefined)

Phiên châu Á là khoảng thời gian khi thị trường châu Á mở cửa cho doanh nghiệp, đó là phiên đầu tiên của ngày giao dịch và phiên đầu tiên mở cửa sau cuối tuần. Thuật ngữ này thường được sử dụng thay thế cho phiên Tokyo, tuy nhiên với Trung Quốc, Úc, New Zealand và Nga cũng giao dịch trong những giờ này, phiên châu Á dài hơn phiên Tokyo, chạy từ 11 giờ đến 8 giờ sáng giờ GMT. Những giờ này thay đổi khi quy ước giờ mùa hè được quan sát.