Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Giá bán (undefined)

Giá thị trường được tính theo cặp được gọi là giá mua và bán. Giá bán, được biết đến như giá yêu cầu, là giá mà công cụ cơ bản có sẵn để mua. Vì vậy, khi giao dịch trên một cặp tiền tệ, ví dụ EUR/USD, giá yêu cầu thể hiện số lượng đơn vị tiền tệ báo giá (trong trường hợp này là USD) được yêu cầu cho nhà giao dịch mua đơn vị tiền tệ cơ sở, (trong trường hợp này là Euro) ). Khi chênh lệch giá mua/bán được liệt kê là 1.32166/1.32184, giá yêu cầu cho cặp tiền tệ này là 1.32184, nghĩa là 1 Euro có giá 1.32184 đô la.