Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Aussie (undefined)

Aussie là biệt danh thị trường cho đồng đô la Úc.