Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Kiểm tra lại (undefined)

Kiểm tra lại là quá trình thử nghiệm hệ thống giao dịch thuật toán (Expert Advisor, bot giao dịch) so với dữ liệu giá lịch sử để xác định xem nó sẽ hoạt động như thế nào trong các điều kiện thị trường đó. Điều này nhất thiết liên quan đến việc tinh chỉnh các tham số của nó và kiểm tra lại nó để tối ưu hóa hiệu suất của nó. Thư viện EA của FxPro cung cấp một số chiến lược tự động và miễn phí đã được kiểm tra lại, tối ưu hóa và sẵn sàng giao dịch.