Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Thị trường giá xuống (undefined)

Thị trường giá xuống đặc trưng bởi sự bi quan, giảm giá và bán rộng rãi các tài sản cơ bản. Tình hình thường tự tồn tại vì giá giảm khiến các nhà đầu tư muốn cắt lỗ và bán ra, làm trầm trọng thêm xu hướng giảm. Giá trị giảm xuống 20% hoặc nhiều hơn được duy trì trong khoảng thời gian hai tháng thường được coi là chính thức trong Thị trường giá xuống.