Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Giá mua (undefined)

Giá thị trường được tính theo cặp được gọi là giá mua/bán. Giá mua là giá mà tại đó một công cụ cơ bản có thể được bán tại. Vì vậy, khi giao dịch trên một cặp tiền tệ, ví dụ EUR/USD, giá mua đại diện cho bao nhiêu tiền tệ báo giá (trong trường hợp này USD) một nhà đầu tư có thể nhận được khi bán một đơn vị tiền tệ cơ sở (trong trường hợp này là Euro ). Khi được liệt kê là 1.32166/1.32184, giá mua cho cặp tiền tệ này là con số đầu tiên của 1.32166, có nghĩa là bán 1 Euro sẽ kiếm được người bán $ 1,32166.