Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Boiler Room (undefined)

Theo truyền thống, cụm từ lò hơi được sử dụng để mô tả một môi giới gian lận được thiết lập để loại bỏ một số chứng khoán không mong muốn thuộc về chủ sở hữu của công ty, cổ phiếu penny thông thường. Trong những năm gần đây, thuật ngữ này đã trở thành đồng nghĩa với bất kỳ công ty nào sử dụng các đội bán hàng qua điện thoại sử dụng chiến thuật bán hàng áp lực cao và quảng cáo sai các sản phẩm mà họ đang cố gắng bán.