Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Bollinger Bands (undefined)

Được phát triển bởi John Bollinger trong những năm 1980, Bollinger Bands là chỉ số biến động biểu đồ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lường mức giá cao và thấp liên quan đến hành động giá lịch sử. Dải Bollinger bao gồm đường trung bình động và hai dải giao dịch, một dải cộng thêm và một độ lệch tiêu chuẩn được trừ ở trên và dưới nó. Các dải cho thấy sự biến động, khi chúng cách xa nhau thì biến động trong tài sản được xếp hạng là cao, khi chúng thu hẹp trên đường trung bình động thì biến động là thấp. Khi giá của một tài sản liên tục chạm vào dải dưới thì nó được coi là bán quá mức và có thể do sự đảo chiều. Khi giá của nó tiếp tục chạm vào dải trên, nó được cho là quá mua và được cho là có khả năng đảo chiều. Trong một hành động tăng giá sẽ di chuyển giữa đường trung bình động và dải trên, nếu nó cắt xuống dưới đường trung bình động thì xu hướng đảo chiều giảm có thể có hiệu lực. Ngược lại, trong một hành động giá xu hướng giảm sẽ có xu hướng di chuyển giữa đường trung bình động và dải dưới, nếu nó vượt lên trên đường trung bình động thì một sự đảo chiều xu hướng tăng có thể có hiệu lực.