Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Đột phá giá (undefined)

Đột phá giá thường được dùng để chỉ thời điểm giá của một tài sản được xác định là vượt qua mức kháng cự, mặc dù đôi khi nó cũng có thể được sử dụng để chỉ chuyển động xuống phá qua một mức hỗ trợ đã biết. Khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự cũ thì sau đó, ngưỡng kháng cự cũ sẽ trở thành ngưỡng hỗ trợ mới của tài sản. Khi nó vượt qua ngưỡng hỗ trợ, ngưỡng này sẽ trở thành ngưỡng kháng cự mới.