Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Môi giới (undefined)

Trong giao dịch, các nhà môi giới là các cá nhân hoặc công ty hoạt động như trung gian giữa người mua và người bán, đưa họ đến với nhau và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao dịch của họ để nhận hoa hồng và/hoặc phần chênh lệch.