Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Sàn chợ đen (undefined)

Chợ đen là thuật ngữ được sử dụng để mô tả một môi giới hoạt động như đối tác với các giao dịch của khách hàng mà không bao giờ thực hiện chúng trên sàn giao dịch. Về mặt lịch sử, các sàn chợ đen cũng có giao dịch ngược lại với lệnh giao dịch của nhà đầu tư trong các tình huống nhất định, lấy lệnh trên thị trường chứng khoán thực tác động đến giá để xóa sạch lợi nhuận của khách hàng. Thuật ngữ này đã được phổ biến bởi Edwin Lefèvre trong cuốn sách "Hồi ức của một nhà điều hành cổ phiếu" năm 1923 của ông. Có một số bất đồng về nơi bắt nguồn của thuật ngữ, một số nói rằng nó đề cập đến các sàn chợ đen mà trong đó các lệnh qua điện thoại được đặt thay vì thực thi ngay. Những người khác cho rằng thuật ngữ này bắt nguồn từ nước Anh Georgia, nơi những kẻ lang thang sẽ bỏ bia bị bỏ đi vào xô và say sưa trong các tòa nhà bỏ hoang. Nơi họ rút các thùng rỗng ra được gọi là cửa hàng xô (bucket shop). Trong giao dịch, thuật ngữ này đã được điều chỉnh để chỉ các doanh nghiệp không thể chối cãi thu được lợi nhuận từ các thị trường bị coi là không đáng kể để có giá trị đối với các nhà môi giới lớn hơn. Bucket shop đôi khi bị nhầm lẫn với các phòng nồi hơi, sử dụng chiến thuật bán hàng áp lực cao để lôi kéo các nhà đầu tư không may mua chứng khoán vô giá trị, tuy nhiên hai thuật ngữ này đề cập đến các mô hình kinh doanh khác nhau. Lý do cho sự nhầm lẫn là trong thập kỷ qua, nhiều nhà môi giới trực tuyến nổi lên hoạt động hiệu quả với mô hình sàn chợ đen (bucket shop) nhưng sử dụng chiến thuật phòng nồi hơi để kéo các nhà đầu tư vào.