Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

thị trường tăng trưởng (undefined)

Thị trường tăng trưởng

Thị trường tăng trưởng đặc trưng bởi sự lạc quan, giá cả tăng cao và sức mua cao ở các tài sản cơ bản. Trạng thái này tự tồn tại vì giá tăng khiến các nhà đầu tư hy vọng lợi nhuận cũng sẽ mua, điều này củng cố thêm xu hướng tăng.