Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Sự đảo chiều tăng giá (undefined)

Sự đảo chiều tăng giá xảy ra khi có một xu hướng giảm, hoặc đã giảm, thị trường bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại.