Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Cable (undefined)

Cable là nickname cho cả đồng bảng Anh và cặp tiền tệ GBP/USD. Thuật ngữ này bắt nguồn từ cáp điện báo được đặt dưới Đại Tây Dương vào năm 1858, được sử dụng để đồng bộ hóa tỷ giá hối đoái GBP/USD.