Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Biểu đồ nến (undefined)

Được phát triển bởi các thương nhân gạo Nhật Bản trong thế kỷ 19, biểu đồ hình nến là một phương pháp lập kế hoạch hành động giá đã được các nhà giao dịch hiện đại chấp nhận rộng rãi. Về cơ bản, các biểu đồ candlestick là sự kết hợp giữa các biểu đồ đường và vạch. Mỗi cây nến đại diện cho một đơn vị của khung thời gian mà một tài sản đang được quan sát; nó bao gồm một thân hình dạng thanh và một cái bấc (hoặc bóng) ở trên và bên dưới thân nến. Phần thân nến hiện giá mở cửa và giá đóng cửa trong khoảng thời gian đã có, các bấc ở hai đầu đại diện cho giá cao nhất và thấp nhất mà tài sản đạt được trong khoảng thời gian đó. Candlesticks có màu sắc khác nhau để thể hiện mức đóng cửa cao hơn mở cửa (cho thấy sự dịch chuyển giá tăng) và đóng cửa thấp hơn mở cửa (cho thấy xu hướng giảm giá). Candlesticks tăng trưởng truyền thống có màu trắng và giảm giá có màu đen, nhưng ngày nay các nhà giao dịch có thể tự quy định màu trên nền tảng giao dịch theo định nghĩa riêng của họ.