Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Giao dịch ăn chênh lệch lãi suất (undefined)

Trong giao dịch tiền tệ, giao dịch ăn chênh lệch lãi suất là một chiến lược trong đó một loại tiền tệ có lãi suất thấp được bán và số tiền được huy động được sử dụng để mua một loại tiền tệ có lãi suất cao. Mục đích của loại hình giao dịch này là lợi nhuận chênh lệch lãi suất của hai loại tiền tệ. Đòn bẩy thường được sử dụng để tăng đáng kể lợi nhuận kiếm được thông qua các giao dịch.