Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

CFDs (Giao dịch hợp đồng chênh lệch) (undefined)

Hợp đồng chênh lệch là các công cụ phái sinh cho phép các nhà đầu tư suy đoán về các giá trị thay đổi của một loạt các tài sản cơ bản mà không cần phải sở hữu chúng. Trong hợp đồng chênh lệch, người mua và người bán đồng ý rằng khi hết hạn hợp đồng, người bán trả cho người mua chênh lệch giữa giá trị của tài sản tại thời điểm hợp đồng được thỏa thuận và giá trị tại thời điểm hết hạn. Nếu chênh lệch âm thì người mua phải trả tiền chênh lệch cho người bán. Khi giao dịch CFDs, nhà đầu tư mua (hoặc đi dài) khi dự đoán tăng, và bán (hoặc đi ngắn) khi dự đoán giá trị giảm.