Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Chỉ số tương đồng (undefined)

Chỉ số tương đồng là chỉ số kinh tế mà thành phần thay đổi gần như cùng thời điểm với nền kinh tế lớn hơn mà nó mô tả. Nói cách khác, tác động của dữ liệu đang được nền kinh tế cảm nhận như vậy khi chúng được tính toán hoặc báo cáo. GDP và sản xuất công nghiệp là hai chỉ số tương đồng quan trọng.