Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Hoa hồng (undefined)

Giao dịch trên nền tảng cTrader:


45 đô la cho mỗi 1 triệu đô la được giao dịch sau khi mở lệnh và cũng có thể đóng lệnh.


Giao dịch trên nền tảng MetaTrader 4:


Ngoại hối: Không có hoa hồng. Vốn cổ phần: 0,10% chỉ khi mở lệnh. Hợp đồng tương lai 10$/lot khi mở lệnh.