Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Hàng hoá (undefined)

Hàng hóa là hàng hóa có chất lượng và số lượng tiêu chuẩn được giao dịch qua sàn giao dịch. Hàng hóa thuộc hai loại chính: các mặt hàng cứng như dầu thô, vàng, bạc và bạch kim bắt nguồn từ trái đất và các mặt hàng mềm như lúa mì, ngô, cà phê, đường được trồng và thu hoạch. Tiêu chuẩn hóa các mặt hàng, còn được gọi là cấp cơ sở, đảm bảo rằng bất kể hàng hóa xuất xứ từ đâu, nó sẽ có số lượng tiêu chuẩn và chất lượng tối thiểu để nó có thể trao đổi với cùng một sản phẩm từ các nhà sản xuất khác đảm bảo giá trị giao dịch nhất định.