Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

CPI (Chỉ số giá tiêu dùng) (undefined)

Chỉ số giá tiêu dùng là chỉ số kinh tế hàng tháng, theo dõi những thay đổi về giá hàng hóa và dịch vụ do người tiêu dùng sử dụng. Giá tiêu dùng chiếm phần lớn lạm phát của một quốc gia. Do đó, chỉ số CPI là một chỉ số quan trọng của việc thay đổi giá trị tiền tệ vì giá tăng có thể dẫn đến các ngân hàng trung ương tăng lãi suất nhằm cân bằng áp lực lạm phát. Ngược lại, khi CPI xuống thấp hơn dự kiến, điều này có xu hướng tốt cho đồng tiền đó.